قوانین انجمن بانک مقالات


خبرها
هفت روز اول هر ماه از تقویم شمسی، ثبت نام سایت ژئومپیا باز خواهد بود.


بازگشت   Geomapia > انجمنهای تخصصی > ثبت و کاداستر [BETA] > حقوقی

اطلاع رسانی

پاسخ
 
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 2012-02-22, 01:00   #1
Mehrdad
Premium Admin
عضو ویراستاران نشریه
عضو گرافیک نشریه
 
آواتار Mehrdad
 
تاریخ عضویت: 28-12-2010
محل سکونت: ایران
نوشته‌ها: 898
سپاس: 434
سپاسگزاری: 1,478 بار در 421 پست
پیش فرض شیوه نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان
شیوه نامه اجرایی نحوه برداشت
و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان

دی ماه 1389


مقدمه
در راستای سیاستهای کلی سازمان مبنی بر برونسپاری تهیه و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمانها با هدف تسهیل و تسریع در امور توام با سرعت ، دقت و کیفیت و پیشگیری از کندی کار در واحدهای ثبتی به موجب تفاهم نامه شماره 197539/89-3/11/89 مسئولیت تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها به نقشه برداران سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تفویض گردیده است لذا بمنظور پیشگیری از اعمال سلایق و رویه های مختلف «شیوه نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان » تهیه گردیده و کلیه اشخاصی که مبادرت به تهیه نقشه می نمایند مکلفند با رعایت مفاد این شیوه نامه و با در نظر گرفتن استانداردهای نرم افزار واسط سازمان اقدام نمایند و مدیران کل و روسای واحدهای ثبتی مکلفند بر نحوه اجرای امور نظارت کامل داشته باشند.

بخش اول
کلیات
 1. کلیه نقشه های تهیه شده بایستی علاوه بر نسخه چاپ شده کاغذی، به صورت فایل رقومی ترسیمی در نرم افزارهای Autocad از ویرایش 2004 به بالا یا Microstation و منطبق با نرم افزارهای واسط سازمان ثبت تهیه و ارسال گردد.
 2. در عنوان نقشه حداقل موارد ذیل باید ذکر گردد:
  1. مشخصات ملک شامل پلاک ثبتی، آدرس ملک، شماره پایان کار شهرداری
  2. مشخصات مالک و یا مالکین
  3. مشخصات تهیه و ترسیم کننده نقشه
 3. موقعیت ملک بر روی نقشه های 2000/1 جانمائی و تعیین گردد در صورت نبود نقشه های ، نقشه عرصه ملک در سیستم مختصات UTMبر مبنای بیضوی WGS84 تهیه و ارائه گردد .
 4. نقشه ها بایستی در هر 2 قالب ذیل تهیه و ارائه گردد:
  1. ترسیم نقشه مطابق خروجی برنامه واسط ، چاپ و گواهی آن
  2. ترسیم نقشه در محیط نرم افزارهای واسط سازمان ثبت جهت ذخیره در بانک جامع املاک و تهیه صورتمجلس تفکیکی
   تذکر: نقشه های مذکور در لایه های تعریف شده نرم افزار واسط با قابلیت انطباق ترسیم و نقشه عرصه و نقشه های هر طبقه در فایلهای جداگانه ارائه گردد.
 5. نقشه های تفکیکی باستناد گواهی پایان کار صادره شهرداری و با رعایت محدوده سند مالکیت تهیه و درصورت مغایرت محل با گواهی پایان کار یا عدم مطابقت طول ابعاد و مساحت موجود عرصه و عرض گذر با سند مالکیت ، جزئیات مغایرت یا عدم تطابق در قسمت توضیحات نقشه ذکر و گواهی گردد.
 6. لازم است کلیه مفروزات اعم از واحدهای تفکیکی ، پارکینگها و انباریها با هر نوع کاربری به شرح ذیل شماره گذاری شود:
  1. کلیه قسمتهای اختصاصی به غیر از انباری و پارکینگ مانند آپارتمانها با هر نوع کاربری و واحدهای تجاری و یا دارای عناوین خاص مانند کارگاه ، آرایشگاه ، هنرکده و ... به عنوان قطعه تفکیکی محسوب و شماره قطعه تخصیص داده شده از نقطه شمال غرب شروع و در جهت عقربه های ساعت به ترتیب طبقات از پایین ترین طبقه به بالاترین طبقه ختم گردد.
  2. برای منضمات قطعات تفکیکی مانند انباریها و پارکینگ ها شماره یک از نقطه شمال غرب شروع و درجهت عقربه های ساعت به ترتیب از بالاترین طبقه به پایین ترین طبقه بصورت مجزا صورت پذیرد .در مورد جهت شماره گذاری بلوک های ساختمانی نیز ملاک ، روش فوق میباشد.
 7. کلیه صفحات نقشه ها علاوه بر مهر و امضاء تهیه کننده ذیصلاح قانونی باید دارای اثرانگشت و امضای مالک و یا کلیه مالکین و یا قائم مقام قانونی آنها به عنوان ارائه کننده نقشه ها بوده و به همراه لوح فشرده فایل های رقومی مربوط در لفافه یا پاکت در بسته ممهور به مهر تهیه کننده نقشه ارائه گردد.
بخش دوم
نحوه برداشت و ترسیم نقشه عرصه


برای تهیه نقشه عرصه رعایت موارد زیر الزامی است:
 1. تهیه و ترسیم نقشه وضع موجود عرصه و چاپ آن درمقیاس مناسب (کاغذA4 یا A3)
  تذکر: در برداشت و تهیه نقشه به شکل هندسی و زوایای رئوس جهت محاسبه دقیق مساحت توجه لازم بعمل آید.
 2. تعیین عرض گذرهای مشرف به ملک و همچنین نام معبر و گذر و درج آنها بر روی نقشه
 3. تعیین طول ابعاد باقیمانده ملک پس از اصلاحی(درمواردی که ملک اصلاحی دارد) باتوضیح اینکه ابتدا طول ابعاد سندی ترسیم ومقدار اصلاحی برروی آن با هاشور مشخص و اصلاحی طول ابعاد باقیمانده با قید مساحت مشخص گردد.
 4. درج مقدار دقیق اصلاحی (درمواردی که ملک اصلاحی دارد)
 5. تطبیق ابعاد و مساحت ملک برابرحدود سندمالکیت و انعکاس موارد اختلاف بین سندمالکیت و موقعیت محل
 6. تعیین حد فاصلهای موجود ملک با مجاورین ودرج آن برروی نقشه عرصه .
 7. در صورت مغایرت بین سند مالکیت و وضع موجود ، گواهی نوع مغایرت و نمایش وضع سند و موقعیت محل بر روی نقشه مانند:
  • الف : تبدیل دیوار مشترک به دیوار جداگانه و موارد مشابه.
  • ب : عقب نشینی ملک .
  • ج : تعریض گذر و یا اجرای پخ
 8. نمایش میزان تعریضی گذر که در پایانکار پیش بینی شده و تاکنون در محل اجرا نشده، بر روی نقشه با ذکر طول ابعاد و مساحت
 9. نمایش میزان درز انقطاع و ذکر مساحت آن .
 10. ذکر طول ابعاد و شماره پلاکهای مجاور و شماره پلاک ثبتی در نقشه و گواهی مطابقت وضعیت فعلی مجاورین با پلاکهای ذکر شده در سند مالکیت و ذکر موارد اختلاف بین سند و محل.
 11. نمایش حد فاصل مورد تفکیک با پلاکهای مجاور و قطعات مورد تفکیکی و قسمتهای پیرامونی
بخش سوم
نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفکیکی اعیانی


برای تهیه نقشه تفکیکی اعیانی رعایت موارد ذیل الزامی است:
 1. تهیه و ترسیم نقشه تفکیکی اعیانی به تفکیک طبقات و چاپ آن در مقیاس مناسب به نحوی که کلیه شکستگیها و طول ابعاد بر روی نقشه مشخص و خوانا باشد. (حتی الامکان در کاغذ A4 یا A3)
 2. نمایش محیطی قسمتهای اختصاصی و مشاعات با ذکر طول ابعاد در هر ضلع و قید مساحت نظیر مساحت آپارتمان، تراس و بالکن اختصاصی و منضمات از قبیل انباری ، پارکینگ و درج مساحت و طول ابعاد تراس و بالکن و ...
 3. احتساب دیوار حد فاصل بین بناء مفروزی و مشاعات جزء مساحت بنای مفروزات.
 4. تعیین موقعیت مکانی منضمات مفروزی آپارتمانها (شامل انباری ها و پارکینگها) و قسمتهای مکمل
  قطعات تفکیکی و نمایش محل استقرار آنها و قید مساحت و طول اضلاع آنها بر روی نقشه با ذکر نوع کاربری و گواهی رعایت استاندارد لازم جهت پارک خودرو با توجه به نقشه اجرایی و بدون ایجاد مزاحمت برای دیگر مالکین و تعیین میزان ارتفاع آن قسمت از سطح قطعه تفکیکی که دارای فضای غیر هم سطح می باشند و همچنین مشخص نمودن پارکینگهای مزاحم و پارکینگ و یا پارکینگهایی که از یکدیگر حق عبور دارند.
 5. تهیه پلان جداگانه برای نیم طبقه هایی که داخل در محدوده آپارتمان قرار دارد و تعیین موقعیت و نمایش محیطی آنها در پلان همان طبقه بصورت خط چین و همچنین نمایش موقعیت راه پله مربوط به آن.
 6. ترسیم نقشه جداگانه نیم طبقه ای که خارج از حدود آپارتمان واقع است و جزء متعلقات آپارتمان محسوب می گردد.
 7. ارائه نقشه کلیه طبقات بصورت جداگانه برای مواردی که طبقات تیپ نیستند .
 8. مشخص نمودن طول ابعاد ،مساحت و موقعیت مکانی بالکن های احداثی در واحد های تجاری بر روی نقشه
 9. ترسیم نقشه جداگانه برای آپارتمان های دوبلکس و چندسطحی و مشخص نمودن قسمتهای تحتانی و فوقانی و ذکر مساحت کلی آن در قسمت تحتانی .
 10. نمایش موقعیت راه پله و پاگردی که منحصراً مورد استفاده یک آپارتمان است و عملا جزء محدوده آپارتمان می باشد و در پروانه ساختمان و گواهی پایانکار مساحت آن جزء آپارتمان قید شده است.
 11. ترسیم دسترس های اختصاصی به قسمتهای مشاعی مانند کف نورگیر مشاعی
 12. تعیین واحد هایی که به برخی از قسمتهای مشاعی (مانند بام و حیاط ) دسترسی ندارند .
 13. نمایش میزان پیشرفتگی بنا به فضای حیاط یا گذر
 14. نمایش میزان پیشرفتگی بالکن به فضای حیاط یا گذر
 15. تائید و گواهی عدم دسترسی سایر طبقات به بالکن های غیر مسقف و قید مساحت آن با قید موضوع و توصیف آن در توضیحات نقشه .
 16. درج طول ابعاد و مساحت دقیق مشاعات و نمایش آن بر روی نقشه شامل : کل عرصه ، نورگیرها ، داکت ها ، راهروهای اشتراکی ، راه پله ،آسانسور ها ، تاسیسات ، انبارهای مشاعی ، حیاط مشاعی ، پشت بام مشاعی ، درزهای انقطاع ، رایزرهای عمومی و کانالهای کولر ، حیاط خلوت ، لابی ، سالن اجتماعات ، قسمتهای ورزشی ، رفاهی و خدماتی مشاعی مجتمع ها ، سرایداری و سایر قسمتهای مشاعی
 17. تعیین موقعیت تراس هایی که راه عبور جداگانه دارد و سقف بام طبقه زیرین است و تاسیسات روی آن نصب است .
 18. نمایش محیطی محل درهای ورود به قسمت های اختصاصی و اشتراکی و همچنین محل درب و پنجره قسمتهای اختصاصی که به سایر قسمتهای اشتراکی و معابر یا فضای آنها باز می شوند .
 19. گواهی مطابقت جمع مساحت قطعات مفروزی و مشاعی با مساحت کل عرصه
 20. نمایش فاصله بین پارکینگها با فضاهای ارتباطی مشاعات مانند راهروها ، لابی ها و راه پله ها و آسانسورها و نیز نمایش فاصله بین پارکینگها با ورودی انباریها
 21. گواهی مطابقت نقشه تفکیکی تهیه شده با نقشه اجرایی و تائید رعایت فضاهای مشاعی پیش بینی شده و عدم تجاوز به مشاعات .
 22. نمایش محل ستونها بر روی پلان طبقه ای که پارکینگها در آن قرار دارد.
 23. کنترل دقیق مجتمع آپارتمانی و رعایت کلیه موارد قید شده و اظهارنظر صریح و شفاف بدون هر گونه ابهام در رابطه با اقدامات انجام شده ، علی الخصوص مساحت مفید آپارتمانها پس از کسر داکتها و کانالهای کولر و تأئید قدرت مانور پارکینگها.
محمد حسن بکائیان
معـــاون امــور امــلاک
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
Mehrdad آنلاین نیست   پاسخ با نقل قول
پاسخ

ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code فعال است
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کدهای HTML غیر فعال است
انتخاب سریع یک انجمن

موضوعات مشابه
موضوع نویسنده موضوع انجمن پاسخ‌ها آخرین نوشته
نقشه برداری ساختمانی | Construction Surveying Odin سایر شاخه های علوم زمین 5 2013-05-15 14:00
جزوات منتخب کارشناسی نقشه برداری FARYAD عمران 6 2012-01-11 18:11
نحوه تنظیم گزارش کار نقشه برداری مسیر A-SH عمران 1 2011-04-24 01:51
نقشه برداری ساختمانی | Construction Surveying Odin نقشه برداری 0 2010-08-11 12:23
آیین نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداری omid استاندارد ها 0 2008-10-18 22:53


هم اکنون ساعت 12:18 است.
تمام زمانها +4.5 ساعت، نسبت به ساعت جهانی گرینویچ (GMT) میباشند.


®Powered by vBulletin
Copyright ©2008 - 2013, Geomapia.net
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
no new posts