پرش به

به انجمن علوم زمین و نقشه ژئومپیا خوش آمدید
میهمانان گرامی عضویت در انجمن تا اطلاع ثانوی باز می باشد. برای استفاده از تمامی امکانات انجمن باید عضو شوید. در صورتی که عضو هستید با اکانت خود وارد شوید. در صورتی که عضو نیستید ، هم اکنون برای عضویت اقدام کنید.
تصویر

آیین نامه اجرایی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻲ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳمی

- - - - -

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
9 پاسخ برای این موضوع

#1
Mehrdad

Mehrdad

  Premium Admin

 • مدیر پرمیوم
 • 901 ارسال

تصویر
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
دی ماه 1391

در اجرای تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می رسد.

ماده 1- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل به کار می رود:

 • قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی.
 • آیین نامه: آیین نامه اجرائی قانون مذکور.
 • هیأت: هیأت یا هیأت های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون.
 • کارشناس: نماینده و نقشه بردار و کارشناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان کارشناس تعیین می گردد.
 • دبیر هیأت: کارمندی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان دبیر هیأت تعیین می گردد.
 • واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان.
 • دستگاه صاحب زمین: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک می باشد.
 • ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده، اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است.
 • بانک اطلاعات: بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیأت و دبیرخانه موضوع این قانون.
 • هیأت نظارت: هیأت موضوع ماده 6 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب 18/10/1351.
ماده 2- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیأتها را فراهم نماید. دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می گردد.

ماده 3- در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت می باشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأت های مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیأتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.

ماده 4- متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می نماید.
 • تبصره 1- متقاضی در صورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأت ها اقدام نمایند.
 • تبصره 2- متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.
ماده 5- دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می نماید. در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت 20 روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف 20 روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد.
چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله 20 روز به متقاضی اعلام می نماید. متقاضی مکلف است ظرف 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام و الا تقاضای وی با نظر هیأت رد می گردد.
 • تبصره: در خصوص درخواست هایی که از طریق دفترخانه ارسال می شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیأت، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد.
ماده 6- دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پرونده ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیأت ارسال نماید. بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمی باشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانکهای دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی خواهد شد، نگهداری شود.
 • تبصره 1- چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیأت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیأت مطرح نماید. در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفا با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیأت با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.
 • تبصره 2- در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیأت مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیأت ارائه نماید.
 • تبصره 3- هرگاه مورد تقاضا زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاک های ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیأت ارسال نماید.
ماده 7- نسبت به اشخاصی که قبلا در اجرای مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده اند ولی تاکنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده 5 آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.

ماده 8- هیأت در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت می یابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می نماید. در صورت نقص پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیأت قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر می نماید. در صورتی که هیأت تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رأی به رد درخواست متقاضی صادر می کند.
 • تبصره- در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیأت می تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین ماخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.
ماده 9- در مواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحا از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیأت برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

ماده 10- کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت 20 روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و در صورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع حد فاصل و پلاک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیأت تسلیم نماید.
 • تبصره 1- در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیأت، ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیأت کارشناسی اعلام نماید. هیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیأت ارائه نماید.
 • تبصره 2- عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواهد بود.
 • تبصره 3- در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیأت می تواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید.
 • تبصره 4- چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیأت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیأت مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. در صورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیأت معرفی می نماید.
ماده 11- نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی باشد کارشناس یا هیأت کارشناسی موظف است با رعایت ماده 4 قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیأت گزارش نماید.
 • تبصره – در صورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد، کارشناس مستندا گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیأت تسلیم می نماید.
ماده 12- دبیرهیأت مکلف است نسبت به پرونده هایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیأت ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیأت موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و در خصوص سایر محدودیت ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیأت ارسال می نماید.

ماده 13- دبیر هیأت مکلف است کلیه آراء صادره از هیأت را در بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده 3 قانون، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن در خواست ثبت نشده است، با رعایت ماده 13 قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان منتشر نماید و در خصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر نماید. در آگهی ماده 3 لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهی مذکور تجدید خواهد شد.

ماده 14- صدور سند مالکیت منوط به تأیید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه های متعلقه می باشد. در خصوص املاک جاری پس از تأیید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.

ماده 15- کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت های عمومی و فقدان پیشینه سوء، واجد یکی از شرایط زیر باشند:
 • الف- دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته های حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل 2 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 4 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.
 • ب- دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل 5 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 7 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.
 • ج- دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.
ماده 16- چنانچه آراء هیأت ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 17- میزان هزینه کارشناس به شرح زیر تعیین خواهد شد و باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز گردد:
 • الف- دستمزد کارشناسی ساختمانها و تأسیسات:
  • تا 200 متر مربع مقطوعا -/000/300 ریال؛
  • بیش از 200 متر مربع تا 500 متر مربع مقطوعا -/000/400 ریال؛
  • بیش از 500 متر مربع تا 1000 متر مربع مقطوعا -/000/500 ریال؛
  • مازاد بر 1000 متر مربع به ازاء هر متر مربع 400 ریال (حداکثر 9 میلیون ریال).
 • ب- دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی:
  • تا یک هکتار -/000/500 ریال؛
  • در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر 4 میلیون ریال می باشد.
تبصره- در صورتی که حسب تشخیص هیأت، انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده 18- هیأت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.

ماده 19- در اجرای تبصره ماده 17 قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه ای اخذ و به حساب خاص در خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می شود.
 • الف: حق الزحمه هر یک از اعضاء هیأت های حل اختلاف به ازاء هر رأی پنجاه هزار ریال.
 • ب: حق الزحمه دبیر هیأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ریال.
ماده 20- از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد هزار ریال (از محل وجوه موضوع تبصره ماده 17 قانون) به صورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز می شود.
 • تبصره 1- وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علی الحساب تلقی می گردد.
 • تبصره 2- حق الزحمه اعضاء و دبیرهیأت پس از صدور رأی قابل پرداخت می باشد.
ماده 21- در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استانهایی که موجودی حساب آنها تکافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز ساختمانها و سایر هزینه های مورد نیاز واحدهای ثبتی، وجوه مأخوذه با اولویت پرداخت حق الزحمه هیأت ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد.

این آیین نامه در 21 ماده و 15 تبصره در تاریخ 25/4/91 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم الاجراء می باشد.

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • 0

#2
Mehrdad

Mehrdad

  Premium Admin

 • مدیر پرمیوم
 • 901 ارسال
اطلاعیه
یکشنبه 7 آبان 1391

با عنایت به دائمی بودن قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، ثبت نام در سامانه www.sabtemelk.ir محدودیت زمانی ندارد.

منبع:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • 0

#3
Mehrdad

Mehrdad

  Premium Admin

 • مدیر پرمیوم
 • 901 ارسال
اطلاعیه
اطلاعیه مرتبط به نحوه تهیه نقشه و درج آن درسامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت

دوشنبه 13 آذر 1391

نظر به اینکه متقاضیان درخواست صدور سند مالکیت در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به دلیل نبود امکانات لازم جهت تهیه نقشه UTM در برخی از شهرها با مشکل مواجه شده اند لذا در راستای تسهیل در امور مراجعین مقرر گردید متقاضیان در موقع ثبت نام، نقشه ملک مورد تقاضا را تهیه و به وسیله GPS دستی و یا گوشی تلفن همراه صرفاً مختصات جغرافیایی تقریبی یک نقطه از وسط ملک را شخصاً و یا از طریق اشخاص آشنا به امور نقشه برداری مشخص و اطلاعات حدود اربعه ملک و مشخصات مجاورین و حد فاصل و مختصات نقطه تعیین شده را (مطابق نمونه) در قسمت گواهی تعیین مختصات ملک درج نمایند.


تصویر


منبع:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • 0

#4
Amir58

Amir58

  عضو فعال

 • عضو انجمن
 • 70 ارسال
سلام
طول و عرض جغرافیایی با دقت 6 رقم میخواد؟
با مپ سورس و یا سیویل تری دی میشه بدست آورد این دقت رو؟
ممنون
 • 0

#5
Mehrdad

Mehrdad

  Premium Admin

 • مدیر پرمیوم
 • 901 ارسال
این اعشار محاسباتی هست، اگر GPS دستی شما این اعشار را به شما داد که چه بهتر! اگر هم نداد شما مختصات X,Y با دو رقم اعشار در سیستم تصویر مرکاتور (UTM) را به کمک نرم افزارهای مبدل مختصاتی به طول و عرض جغرافیایی تبدیل کنید. در این حالت حتی بیش از 6 رقم اعشار قابل محاسبه هست که در همین فرم هم میتواند درج گردد.

دقت اینجا زیاد مطرح نیست چون دستگاه GPS دستی و یا موبایل دقت مناسبی ندارد، همانطور که در توضیحات اطلاعیه آمده است، این مختصات و محل مکانیابی آن تقریبی است:

... به وسیله GPS دستی و یا گوشی تلفن همراه صرفاً مختصات جغرافیایی تقریبی یک نقطه از وسط ملک را شخصاً و یا از طریق اشخاص آشنا به امور نقشه برداری مشخص...


 • 0

#6
Mehrdad

Mehrdad

  Premium Admin

 • مدیر پرمیوم
 • 901 ارسال
اطلاعیه
ارائه نقشه یو.تی.ام برای املاک فاقد سند الزامی نیست
سه شنبه 28 آذر 1391


معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ارائه نقشه " یو.تی.ام " برای املاک فاقد سند الزامی نیست.
محمدحسن بکائیانˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: افرادی که مدعی مالکیت ملکی هستند باید مدارک مثبته به همراه نقشه با مشخص بودن حدود چهار گانه ملک را ارایه دهند.

وی بیان کرد: هر فردی با برداشت دستی حدود ملک و تعیین مختصات یک نقطه با جی.پی. اس بر روی تلفن همراه مجهز به این سیستم، می تواند در سایت این سازمان درخواست خود را ثبت کند و نیازی به ارایه نقشه یو.تی.ام نیست.

بکائیان اظهار داشت: مشخص کردن مختصات ملک با جی.پی.اس و تعیین دو نقطه شامل طول و عرض جغرافیایی آن و در نهایت درج اعداد این مختصات در فرم درخواست برای اثبات مالکیت ملک کافی است.

وی با توضیح اینکه این مختصات با مراجعه به نقشه کاداستر، جانمایی می شود، گفت: به این ترتیب، مختصات اعلام شده مختص ملک مورد تقاضا است و از ثبت مجدد ملک برای دیگری جلوگیری می شود.

این مقام سازمان ثبت دیگر ویژگی تعیین مختصات جغرافیایی ملک به خصوص برای املاکی که تاکنون فاقد سند بوده را صادر نشدن سند معارض اعلام و اضافه کرد: اگر این مختصات در اراضی ملی تعیین شود، در زمان بررسی مشخص شده و بی تردید برای متقاضی سندی صادر نخواهد شد و به این ترتیب از زمین خواری، تجاوز و تعرض به این اراضی جلوگیری می شود.

بکائیان، ارسال نقشه ملک به همراه پایان کار برای آپارتمان ها را دیگر اقدام این سازمان برای تسهیل صدور سند مالکیت دانست و ادامه داد: درباره تفکیک آپارتمان دوباره کاری می شد، اما با توافقی که با سازمان نظام مهندسی داشتیم، یک نسخه از نقشه در اختیار متقاضی قرار می گیرد که همان ملاک عمل واحد ثبتی خواهد بود.

وی افزود: اگر همراه با پایان کار، نقشه هم تحویل واحد ثبتی شود بازدیدی از ملک انجام نمی شود و زمان صدور سند کوتاه می شود.

** تشریح ضرورت تغییر سندهای قدیمی به تک برگی و ویژگی های آن

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ضرورت تغییر سند دفترچه ای به سند تک برگی، گفت: در سندهای مالکیت قدیمی که در طول سالیان متمادی انجام می شد، حدود املاک به صورت توصیفی بود.

وی ادامه داد: بیشتر این املاک فاقد نقشه ثبتی نیز بود و اگر نقشه ای وجود دارد، فاقد مختصات جغرافیایی است.

بکائیان مشکل توصیفی بودن حدود املاک را در تعیین و تشخیص املاک دانست و اضافه کرد: در سال های اخیر سازمان ثبت توانسته نقشه قسمت های زیادی از سطح کشور به خصوص حوزه شهری را در قالب طرح کاداستر تهیه کند.

وی با بیان اینکه اطلاعات املاک را از دفاتر املاک و پرونده های ثبتی جمع آوری شده است، اظهار داشت: با استفاده از ابزارها و فناوری برای شناسایی املاک، بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ایجاد شده و اکنون در حال تبدیل نقشه ملک و اطلاعات ثبتی به یکدیگر است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک، صدور اسناد تک برگی که دارای مختصات جغرافیایی است را گام مهمی در افزایش دقت برای شناسایی املاک و احراز ارتباط املاک با یکدیگر دانست و گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه به دنبال ثبت آنی هستیم.

وی ارتباط دفاتر اسناد رسمی با واحدهای ثبتی را مکانیزه توصیف کرد و افزود: باتوجه به بانک جامع املاک که در اختیار سازمان ثبت اسناد است، استعلام های ثبتی توسط دفتر اسناد رسمی به صورت آنلاین انجام می شود.

بکائیان با بیان اینکه از اواخر سال 90 استعلامات ثبتی به صورت مکانیزه ارسال می شود، خاطرنشان کرد: از حدود 3 ماه پیش هم سیستم به گونه ای طراحی شده که بلافاصله با انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی، خلاصه معامله به صورت آنلاین به ادارات ثبت اسناد و املاک ارسال می شود.

وی تصریح کرد: حدود 70 درصد دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت به این سیستم متصل هستند و 100 درصد آن ها استعلام آنلاین انجام می دهند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار امیدواری کرد: حداکثر تا پایان سال، تمام نقل و انتقالاتی که انجام می شود به صورت مکانیزه باشد و در دفاتر املاک ثبت شود تا دیگر از ثبت نشدن، نگرانی نداشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه هنوز امضای دیجیتال مرسوم نشده است، گفت: به موازات اقدام الکترونیکی، به صورت دستی هم اسناد به واحد ثبتی ارسال می شود.

این مقام سازمان ثبت اسناد کشور، درباره افزایش ضریب امنیتی سندهای کاداستری نیز افزود: در این اسناد، اطلاعات صاحب سند کامل تر از سندهای قبلی است به گونه ای که هم مشخصات فردی، کدملی و هم مختصات جغرافیایی و کد پستی ملک در آن درج می شود.

وی، وجود هولوگرامی که در پشت این نوع سند درج می شود را ارتقا دهنده ضریب ایمنی این سند برشمرد و اضافه کرد: در زیر نقشه ای که در این سند مشخص می شود، یک شماره چند رقمی به نام شماره ˈجامˈ وجود دارد که این شماره مختص این ملک است و امکان ندارد دو شماره یکسان وجود داشته باشد.

بکائیان این اسناد را فاقد ستون نقل و انتقال دانست و گفت: با انتقال قطعی برای خریدار سند جدیدی صادر خواهد شد.

وی به پیش بینی ستون رهن برای این سندها اشاره کرد و افزود: سه ستون رهنی در نظر گرفته شده است و از این لحاظ مشکلی در ثبت موارد رهنی وجود ندارد.

معاون سازمان ثبت املاک کشور، تعداد سندهای تک برگی صادر شده را حدود 3 میلیون سند اعم از شهری، روستایی و دولتی برشمرد و اظهار داشت: از این میزان، حدود 70 تا 75 درصد مربوط به املاک شهری است و 20 تا 25 درصد مربوط به املاک روستایی است.

** صدور سند یک روزه برای املاکی که سند تک برگی دارند

بکائیان درباره مدت صدور سند تک برگی، تصریح کرد: املاکی که دارای سند تک برگی هستند به هنگام نقل و انتقال و در همان روز سند جدید صادر می شود.

وی علت این کار را وجود اطلاعات لازم از این املاک دانست و ادامه داد: چون سند مکانیزه و تمام اطلاعات آن هم به روز است، نیازی به صرف زمان نیست.

معاون امور املاک سازمان ثبت با بیان اینکه بیش از 95 درصد مناطق شهری دارای نقشه کاداستر است، گفت: به طور میانگین در سطح کشور، صدور سند تک برگی برای املاکی که دارای سند دفتر چه ای هستند یک هفته تا 10 روز طول می کشد.

وی اضافه کرد: برخی از املاک فاقد هرگونه نقشه هستند که باید نقشه یو.تی.ام آن تهیه و در محل شناسایی شود که برای این کار، 10 روز تا یک ماه متناسب به واحد ثبتی طول می کشد.

بکائیان خاطرنشان کرد: اگر در جایی صدور سند تک برگی بیش از این مدت، طول کشیده، قابل رسیدگی است.

وی ادامه دا: در کلانشهرها به دلیل حجم بالای کار، ممکن است این فرآیند کمی طولانی تر باشد اما در تلاشیم این زمان به حداقل برسد.

** سند تک برگی در هر واحد ثبتی صادر می شود

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه سندها در هر واحد ثبتی صادر می شود، گفت: برگه های سند به صورت متمرکز چاپ و ارسال می شود و تمام واحدهای ثبتی امکان صدور سند را دارند.

وی هزینه هر برگ سند را 25 هزار تومان عنوان کرد و افزود: این مبلغ براساس قانون بودجه به خزانه واریز می شود.

بکائیان با تاکید بر اینکه هزینه پست ارتباطی به سازمان ثبت ندارد، اضافه کرد: اگر برای ملک مورد تقاضا، سابقه مالکیت وجود نداشته باشد، حق الثبت نیز دریافت می شود که 10 درصد قیمت ملک است.

** ترکیب هیات رسیدگی کننده به تقاضای ثبت املاک فاقد سند

معاون سازمان ثبت اسناد کشور، درباره ترکیب هیات رسیدگی کننده به تقاضای ثبتی گفت: قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در تمام واحدهای ثبتی هیاتی متشکل از قاضی دادگستری، رییس یا قایم مقام ثبت و یک نفر نماینده مسکن و شهرسازی برای محدوده شهرها و نماینده جهاد کشاورزی برای محدوده خارج از شهرها حضور دارند.

وی، رای این هیات را برای واحد ثبتی لازم الاجر دانست و درباره اعتراض به رای این هیات نیز گفت: برای این کار اداره ثبت، نسبت به درج آگاهی اقدام می کند و در مدت تعیین شده می توان به تصمیم هیات اعتراض کرد وگرنه سند صادر می شود.

بکائیان ادامه داد: اگر کسی در مراحل بررسی پرونده و بعد از آن به رای این هیات اعتراض داشته باشد، می تواند در مراجع قضایی نیز اقامه دعوا کند.

** سالانه 34 میلیون خدمت به حدود 100 میلیون مراجعه کننده ارائه می شود

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به تلاش این سازمان برای مراجعه زدایی اشاره کرد و افزود: تلاش بر این است تا با مکانیزه کردن خدمت، از مراجعه افراد به واحدهای ثبتی کاسته شود.

وی میزان خدمت ارائه شده در واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق را نزدیک به 34 میلیون خدمت برشمرد و گفت: به طور متوسط 100 میلیون مراجعه کننده داشتیم که با مکانیزه کردن کارها، 25 درصد حجم کار افزایش می یابد.

** سه میلیون سند تک برگی صادر شده است

بکائیان با بیان اینکه به طور میانگین توان واحدهای ثبتی در هر سال حداکثر، یک میلیون و 400هزار سند بوده است، گفت: با اقدامات انجام شده توانسته ایم تاکنون سه میلیون سند تک برگی صادر کنیم.

وی با اعلام آنکه حدود سه و نیم میلیون استعلام ثبتی و یک و نیم میلیون صدور سند در واحدهای تابعه انجام می شود، افزود: با اصلاح فرآیند، اگر هر کار دو بار رفت و آمد داشته باشد، توانسته ایم 10 میلیون مراجعه را کم کنیم که با توجه به تمام جوانب به نفع مردم است.

** 28 میلیون سند دفترچه ای باقی است

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آمار سندهای دفترچه ای در سراسر کشور را بین 27 تا 30 میلیون فقره اعلام کرد و گفت: رکوردهای ثبت شده در واحدهای ثبتی حدود 28 میلیون سند است.

وی همچنین املاک ثبت نشده را چهار و نیم میلیون واحد برشمرد و ادامه داد: در یک برنامه پنج ساله به دنبال صدور 28 میلیون سند هستیم.

** هیچ سند دفترچه ای صادر نمی شود

بکائیان با بیان اینکه از زمان شروع صدور سند تک برگی، هیچ سند دفترچه ای صادر نشده است، اظهار داشت: برای تبدیل سند قبلی به جدید، فراخوان ندادیم اما براساس انجام فرآیندی مانند نقل و انتقال، بازداشت ملک و رفع بازداشتی، اسناد قدیمی را به سند کاداستری تغییر دادیم.

وی تصریح کرد: از سال 90 هیچ گونه سند قدیمی صادر نشده و حدود 99 درصد سند تک برگی بوده است.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن درخواست از مردم برای همکاری بیشتر با واحدهای ثبتی با هدف برقراری انضباط اسنادی، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: از آنجا که بیشترین وابستگی انضباط سندهای ملکی، به نقشه های کاداستری مربوط می شود در تصویب این قانون تسریع شود.

نقشه یو.تی.ام، نقشه ای است که براساس آن سیستم تصویر مرکارتور انجام می شود.

این سیستم به ایجاد نقشه های استوانه ای براساس خطوط نصف النهار و استوا تهیه می شود.

کاداستر نقشه بزرگ مقیاس که اطلاعات توصیفی اعم از هندسی و حقوقی به آن متصل است و براساس اطلاعات جغرافیایی تهیه می شود.

منبع:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • 0

#7
Mehrdad

Mehrdad

  Premium Admin

 • مدیر پرمیوم
 • 901 ارسال
اطلاعیه
اطلاعیه مرتبط به نحوه تهیه نقشه و درج آن درسامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت

دوشنبه 13 آذر 1391

نظر به اینکه متقاضیان درخواست صدور سند مالکیت در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به دلیل نبود امکانات لازم جهت تهیه نقشه UTM در برخی از شهرها با مشکل مواجه شده اند لذا در راستای تسهیل در امور مراجعین مقرر گردید متقاضیان در موقع ثبت نام، نقشه ملک مورد تقاضا را تهیه و به وسیله GPS دستی و یا گوشی تلفن همراه صرفاً مختصات جغرافیایی تقریبی یک نقطه از وسط ملک را شخصاً و یا از طریق اشخاص آشنا به امور نقشه برداری مشخص و اطلاعات حدود اربعه ملک و مشخصات مجاورین و حد فاصل و مختصات نقطه تعیین شده را (مطابق نمونه) در قسمت گواهی تعیین مختصات ملک درج نمایند.


تصویر


منبع:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • 0

#8
Amir58

Amir58

  عضو فعال

 • عضو انجمن
 • 70 ارسال
سلام
طول و عرض جغرافیایی با دقت 6 رقم میخواد؟
با مپ سورس و یا سیویل تری دی میشه بدست آورد این دقت رو؟
ممنون
 • 0

#9
Mehrdad

Mehrdad

  Premium Admin

 • مدیر پرمیوم
 • 901 ارسال
این اعشار محاسباتی هست، اگر GPS دستی شما این اعشار را به شما داد که چه بهتر! اگر هم نداد شما مختصات X,Y با دو رقم اعشار در سیستم تصویر مرکاتور (UTM) را به کمک نرم افزارهای مبدل مختصاتی به طول و عرض جغرافیایی تبدیل کنید. در این حالت حتی بیش از 6 رقم اعشار قابل محاسبه هست که در همین فرم هم میتواند درج گردد.

دقت اینجا زیاد مطرح نیست چون دستگاه GPS دستی و یا موبایل دقت مناسبی ندارد، همانطور که در توضیحات اطلاعیه آمده است، این مختصات و محل مکانیابی آن تقریبی است:

... به وسیله GPS دستی و یا گوشی تلفن همراه صرفاً مختصات جغرافیایی تقریبی یک نقطه از وسط ملک را شخصاً و یا از طریق اشخاص آشنا به امور نقشه برداری مشخص...


 • 0

#10
Mehrdad

Mehrdad

  Premium Admin

 • مدیر پرمیوم
 • 901 ارسال
اطلاعیه
ارائه نقشه یو.تی.ام برای املاک فاقد سند الزامی نیست
سه شنبه 28 آذر 1391


معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ارائه نقشه " یو.تی.ام " برای املاک فاقد سند الزامی نیست.
محمدحسن بکائیانˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: افرادی که مدعی مالکیت ملکی هستند باید مدارک مثبته به همراه نقشه با مشخص بودن حدود چهار گانه ملک را ارایه دهند.

وی بیان کرد: هر فردی با برداشت دستی حدود ملک و تعیین مختصات یک نقطه با جی.پی. اس بر روی تلفن همراه مجهز به این سیستم، می تواند در سایت این سازمان درخواست خود را ثبت کند و نیازی به ارایه نقشه یو.تی.ام نیست.

بکائیان اظهار داشت: مشخص کردن مختصات ملک با جی.پی.اس و تعیین دو نقطه شامل طول و عرض جغرافیایی آن و در نهایت درج اعداد این مختصات در فرم درخواست برای اثبات مالکیت ملک کافی است.

وی با توضیح اینکه این مختصات با مراجعه به نقشه کاداستر، جانمایی می شود، گفت: به این ترتیب، مختصات اعلام شده مختص ملک مورد تقاضا است و از ثبت مجدد ملک برای دیگری جلوگیری می شود.

این مقام سازمان ثبت دیگر ویژگی تعیین مختصات جغرافیایی ملک به خصوص برای املاکی که تاکنون فاقد سند بوده را صادر نشدن سند معارض اعلام و اضافه کرد: اگر این مختصات در اراضی ملی تعیین شود، در زمان بررسی مشخص شده و بی تردید برای متقاضی سندی صادر نخواهد شد و به این ترتیب از زمین خواری، تجاوز و تعرض به این اراضی جلوگیری می شود.

بکائیان، ارسال نقشه ملک به همراه پایان کار برای آپارتمان ها را دیگر اقدام این سازمان برای تسهیل صدور سند مالکیت دانست و ادامه داد: درباره تفکیک آپارتمان دوباره کاری می شد، اما با توافقی که با سازمان نظام مهندسی داشتیم، یک نسخه از نقشه در اختیار متقاضی قرار می گیرد که همان ملاک عمل واحد ثبتی خواهد بود.

وی افزود: اگر همراه با پایان کار، نقشه هم تحویل واحد ثبتی شود بازدیدی از ملک انجام نمی شود و زمان صدور سند کوتاه می شود.

** تشریح ضرورت تغییر سندهای قدیمی به تک برگی و ویژگی های آن

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ضرورت تغییر سند دفترچه ای به سند تک برگی، گفت: در سندهای مالکیت قدیمی که در طول سالیان متمادی انجام می شد، حدود املاک به صورت توصیفی بود.

وی ادامه داد: بیشتر این املاک فاقد نقشه ثبتی نیز بود و اگر نقشه ای وجود دارد، فاقد مختصات جغرافیایی است.

بکائیان مشکل توصیفی بودن حدود املاک را در تعیین و تشخیص املاک دانست و اضافه کرد: در سال های اخیر سازمان ثبت توانسته نقشه قسمت های زیادی از سطح کشور به خصوص حوزه شهری را در قالب طرح کاداستر تهیه کند.

وی با بیان اینکه اطلاعات املاک را از دفاتر املاک و پرونده های ثبتی جمع آوری شده است، اظهار داشت: با استفاده از ابزارها و فناوری برای شناسایی املاک، بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ایجاد شده و اکنون در حال تبدیل نقشه ملک و اطلاعات ثبتی به یکدیگر است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک، صدور اسناد تک برگی که دارای مختصات جغرافیایی است را گام مهمی در افزایش دقت برای شناسایی املاک و احراز ارتباط املاک با یکدیگر دانست و گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه به دنبال ثبت آنی هستیم.

وی ارتباط دفاتر اسناد رسمی با واحدهای ثبتی را مکانیزه توصیف کرد و افزود: باتوجه به بانک جامع املاک که در اختیار سازمان ثبت اسناد است، استعلام های ثبتی توسط دفتر اسناد رسمی به صورت آنلاین انجام می شود.

بکائیان با بیان اینکه از اواخر سال 90 استعلامات ثبتی به صورت مکانیزه ارسال می شود، خاطرنشان کرد: از حدود 3 ماه پیش هم سیستم به گونه ای طراحی شده که بلافاصله با انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی، خلاصه معامله به صورت آنلاین به ادارات ثبت اسناد و املاک ارسال می شود.

وی تصریح کرد: حدود 70 درصد دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت به این سیستم متصل هستند و 100 درصد آن ها استعلام آنلاین انجام می دهند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار امیدواری کرد: حداکثر تا پایان سال، تمام نقل و انتقالاتی که انجام می شود به صورت مکانیزه باشد و در دفاتر املاک ثبت شود تا دیگر از ثبت نشدن، نگرانی نداشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه هنوز امضای دیجیتال مرسوم نشده است، گفت: به موازات اقدام الکترونیکی، به صورت دستی هم اسناد به واحد ثبتی ارسال می شود.

این مقام سازمان ثبت اسناد کشور، درباره افزایش ضریب امنیتی سندهای کاداستری نیز افزود: در این اسناد، اطلاعات صاحب سند کامل تر از سندهای قبلی است به گونه ای که هم مشخصات فردی، کدملی و هم مختصات جغرافیایی و کد پستی ملک در آن درج می شود.

وی، وجود هولوگرامی که در پشت این نوع سند درج می شود را ارتقا دهنده ضریب ایمنی این سند برشمرد و اضافه کرد: در زیر نقشه ای که در این سند مشخص می شود، یک شماره چند رقمی به نام شماره ˈجامˈ وجود دارد که این شماره مختص این ملک است و امکان ندارد دو شماره یکسان وجود داشته باشد.

بکائیان این اسناد را فاقد ستون نقل و انتقال دانست و گفت: با انتقال قطعی برای خریدار سند جدیدی صادر خواهد شد.

وی به پیش بینی ستون رهن برای این سندها اشاره کرد و افزود: سه ستون رهنی در نظر گرفته شده است و از این لحاظ مشکلی در ثبت موارد رهنی وجود ندارد.

معاون سازمان ثبت املاک کشور، تعداد سندهای تک برگی صادر شده را حدود 3 میلیون سند اعم از شهری، روستایی و دولتی برشمرد و اظهار داشت: از این میزان، حدود 70 تا 75 درصد مربوط به املاک شهری است و 20 تا 25 درصد مربوط به املاک روستایی است.

** صدور سند یک روزه برای املاکی که سند تک برگی دارند

بکائیان درباره مدت صدور سند تک برگی، تصریح کرد: املاکی که دارای سند تک برگی هستند به هنگام نقل و انتقال و در همان روز سند جدید صادر می شود.

وی علت این کار را وجود اطلاعات لازم از این املاک دانست و ادامه داد: چون سند مکانیزه و تمام اطلاعات آن هم به روز است، نیازی به صرف زمان نیست.

معاون امور املاک سازمان ثبت با بیان اینکه بیش از 95 درصد مناطق شهری دارای نقشه کاداستر است، گفت: به طور میانگین در سطح کشور، صدور سند تک برگی برای املاکی که دارای سند دفتر چه ای هستند یک هفته تا 10 روز طول می کشد.

وی اضافه کرد: برخی از املاک فاقد هرگونه نقشه هستند که باید نقشه یو.تی.ام آن تهیه و در محل شناسایی شود که برای این کار، 10 روز تا یک ماه متناسب به واحد ثبتی طول می کشد.

بکائیان خاطرنشان کرد: اگر در جایی صدور سند تک برگی بیش از این مدت، طول کشیده، قابل رسیدگی است.

وی ادامه دا: در کلانشهرها به دلیل حجم بالای کار، ممکن است این فرآیند کمی طولانی تر باشد اما در تلاشیم این زمان به حداقل برسد.

** سند تک برگی در هر واحد ثبتی صادر می شود

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه سندها در هر واحد ثبتی صادر می شود، گفت: برگه های سند به صورت متمرکز چاپ و ارسال می شود و تمام واحدهای ثبتی امکان صدور سند را دارند.

وی هزینه هر برگ سند را 25 هزار تومان عنوان کرد و افزود: این مبلغ براساس قانون بودجه به خزانه واریز می شود.

بکائیان با تاکید بر اینکه هزینه پست ارتباطی به سازمان ثبت ندارد، اضافه کرد: اگر برای ملک مورد تقاضا، سابقه مالکیت وجود نداشته باشد، حق الثبت نیز دریافت می شود که 10 درصد قیمت ملک است.

** ترکیب هیات رسیدگی کننده به تقاضای ثبت املاک فاقد سند

معاون سازمان ثبت اسناد کشور، درباره ترکیب هیات رسیدگی کننده به تقاضای ثبتی گفت: قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در تمام واحدهای ثبتی هیاتی متشکل از قاضی دادگستری، رییس یا قایم مقام ثبت و یک نفر نماینده مسکن و شهرسازی برای محدوده شهرها و نماینده جهاد کشاورزی برای محدوده خارج از شهرها حضور دارند.

وی، رای این هیات را برای واحد ثبتی لازم الاجر دانست و درباره اعتراض به رای این هیات نیز گفت: برای این کار اداره ثبت، نسبت به درج آگاهی اقدام می کند و در مدت تعیین شده می توان به تصمیم هیات اعتراض کرد وگرنه سند صادر می شود.

بکائیان ادامه داد: اگر کسی در مراحل بررسی پرونده و بعد از آن به رای این هیات اعتراض داشته باشد، می تواند در مراجع قضایی نیز اقامه دعوا کند.

** سالانه 34 میلیون خدمت به حدود 100 میلیون مراجعه کننده ارائه می شود

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به تلاش این سازمان برای مراجعه زدایی اشاره کرد و افزود: تلاش بر این است تا با مکانیزه کردن خدمت، از مراجعه افراد به واحدهای ثبتی کاسته شود.

وی میزان خدمت ارائه شده در واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق را نزدیک به 34 میلیون خدمت برشمرد و گفت: به طور متوسط 100 میلیون مراجعه کننده داشتیم که با مکانیزه کردن کارها، 25 درصد حجم کار افزایش می یابد.

** سه میلیون سند تک برگی صادر شده است

بکائیان با بیان اینکه به طور میانگین توان واحدهای ثبتی در هر سال حداکثر، یک میلیون و 400هزار سند بوده است، گفت: با اقدامات انجام شده توانسته ایم تاکنون سه میلیون سند تک برگی صادر کنیم.

وی با اعلام آنکه حدود سه و نیم میلیون استعلام ثبتی و یک و نیم میلیون صدور سند در واحدهای تابعه انجام می شود، افزود: با اصلاح فرآیند، اگر هر کار دو بار رفت و آمد داشته باشد، توانسته ایم 10 میلیون مراجعه را کم کنیم که با توجه به تمام جوانب به نفع مردم است.

** 28 میلیون سند دفترچه ای باقی است

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آمار سندهای دفترچه ای در سراسر کشور را بین 27 تا 30 میلیون فقره اعلام کرد و گفت: رکوردهای ثبت شده در واحدهای ثبتی حدود 28 میلیون سند است.

وی همچنین املاک ثبت نشده را چهار و نیم میلیون واحد برشمرد و ادامه داد: در یک برنامه پنج ساله به دنبال صدور 28 میلیون سند هستیم.

** هیچ سند دفترچه ای صادر نمی شود

بکائیان با بیان اینکه از زمان شروع صدور سند تک برگی، هیچ سند دفترچه ای صادر نشده است، اظهار داشت: برای تبدیل سند قبلی به جدید، فراخوان ندادیم اما براساس انجام فرآیندی مانند نقل و انتقال، بازداشت ملک و رفع بازداشتی، اسناد قدیمی را به سند کاداستری تغییر دادیم.

وی تصریح کرد: از سال 90 هیچ گونه سند قدیمی صادر نشده و حدود 99 درصد سند تک برگی بوده است.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن درخواست از مردم برای همکاری بیشتر با واحدهای ثبتی با هدف برقراری انضباط اسنادی، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: از آنجا که بیشترین وابستگی انضباط سندهای ملکی، به نقشه های کاداستری مربوط می شود در تصویب این قانون تسریع شود.

نقشه یو.تی.ام، نقشه ای است که براساس آن سیستم تصویر مرکارتور انجام می شود.

این سیستم به ایجاد نقشه های استوانه ای براساس خطوط نصف النهار و استوا تهیه می شود.

کاداستر نقشه بزرگ مقیاس که اطلاعات توصیفی اعم از هندسی و حقوقی به آن متصل است و براساس اطلاعات جغرافیایی تهیه می شود.

منبع:سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 • 0
0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی