پرش به

به انجمن علوم زمین و نقشه ژئومپیا خوش آمدید
میهمانان گرامی عضویت در انجمن تا اطلاع ثانوی باز می باشد. برای استفاده از تمامی امکانات انجمن باید عضو شوید. در صورتی که عضو هستید با اکانت خود وارد شوید. در صورتی که عضو نیستید ، هم اکنون برای عضویت اقدام کنید.
تصویر

شیوه نامه اجرايي نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفكيك آپارتمان

- - - - -

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
بدون پاسخ

#1
Mehrdad

Mehrdad

  Premium Admin

 • مدیر پرمیوم
 • 901 ارسال


تصویر

شیوه نامه اجرايي نحوه برداشت
و ترسیم نقشه تفكيك آپارتمان

دي ماه 1389مقدمه
در راستاي سياستهاي كلي سازمان مبني بر برونسپاري تهيه و ترسيم نقشه تفكيك آپارتمانها با هدف تسهيل و تسريع در امور توام با سرعت ، دقت و كيفيت و پيشگيري از كندي كار در واحدهاي ثبتي به موجب تفاهم نامه شماره 197539/89-3/11/89 مسئوليت تهيه نقشه تفكيك آپارتمانها به نقشه برداران سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور تفويض گرديده است لذا بمنظور پيشگيري از اعمال سلايق و رويه هاي مختلف «شيوه نامه اجرايي نحوه برداشت و ترسيم نقشه تفكيك آپارتمان » تهيه گرديده و كليه اشخاصي كه مبادرت به تهيه نقشه مي نمايند مكلفند با رعايت مفاد اين شيوه نامه و با در نظر گرفتن استانداردهاي نرم افزار واسط سازمان اقدام نمايند و مديران كل و روساي واحدهاي ثبتي مكلفند بر نحوه اجراي امور نظارت كامل داشته باشند.

بخش اول
كليات

 • كليه نقشه هاي تهيه شده بايستي علاوه بر نسخه چاپ شده كاغذي، به صورت فايل رقومي ترسيمي در نرم افزارهاي Autocad از ويرايش 2004 به بالا يا Microstation و منطبق با نرم افزارهاي واسط سازمان ثبت تهيه و ارسال گردد.

 • در عنوان نقشه حداقل موارد ذيل بايد ذكر گردد:

  • مشخصات ملك شامل پلاك ثبتي، آدرس ملك، شماره پايان كار شهرداري

  • مشخصات مالك و يا مالكين

  • مشخصات تهيه و ترسيم كننده نقشه

 • موقعيت ملك بر روي نقشه هاي 2000/1 جانمائي و تعيين گردد در صورت نبود نقشه هاي ، نقشه عرصه ملك در سيستم مختصات UTMبر مبناي بيضوي WGS84 تهيه و ارائه گردد .

 • نقشه ها بایستی در هر 2 قالب ذیل تهیه و ارائه گردد:

  • ترسيم نقشه مطابق خروجي برنامه واسط ، چاپ و گواهي آن

  • ترسيم نقشه در محيط نرم افزارهاي واسط سازمان ثبت جهت ذخيره در بانك جامع املاك و تهيه صورتمجلس تفكيكي
   تذكر: نقشه هاي مذكور در لايه هاي تعريف شده نرم افزار واسط با قابليت انطباق ترسیم و نقشه عرصه و نقشه هاي هر طبقه در فايلهاي جداگانه ارائه گردد.

 • نقشه هاي تفكيكي باستناد گواهی پايان كار صادره شهرداري و با رعایت محدوده سند مالكيت تهيه و درصورت مغايرت محل با گواهی پايان كار يا عدم مطابقت طول ابعاد و مساحت موجود عرصه و عرض گذر با سند مالكيت ، جزئيات مغايرت يا عدم تطابق در قسمت توضيحات نقشه ذكر و گواهي گردد.

 • لازم است کلیه مفروزات اعم از واحدهای تفکیکی ، پارکینگها و انباریها با هر نوع کاربری به شرح ذیل شماره گذاری شود:

  • کلیه قسمتهای اختصاصی به غیر از انباری و پارکینگ مانند آپارتمانها با هر نوع کاربری و واحدهای تجاری و یا دارای عناوین خاص مانند کارگاه ، آرایشگاه ، هنرکده و ... به عنوان قطعه تفکیکی محسوب و شماره قطعه تخصيص داده شده از نقطه شمال غرب شروع و در جهت عقربه هاي ساعت به ترتيب طبقات از پايين ترين طبقه به بالاترين طبقه ختم گردد.

  • برای منضمات قطعات تفکیکی مانند انباريها و پاركينگ ها شماره يك از نقطه شمال غرب شروع و درجهت عقربه هاي ساعت به ترتيب از بالاترين طبقه به پايين ترين طبقه بصورت مجزا صورت پذيرد .در مورد جهت شماره گذاري بلوك هاي ساختماني نيز ملاك ، روش فوق ميباشد.

 • کلیه صفحات نقشه ها علاوه بر مهر و امضاء تهيه كننده ذيصلاح قانوني بايد داراي اثرانگشت و امضاي مالك و يا كليه مالكين و يا قائم مقام قانوني آنها به عنوان ارائه كننده نقشه ها بوده و به همراه لوح فشرده فایل هاي رقومی مربوط در لفافه یا پاکت در بسته ممهور به مهر تهیه کننده نقشه ارائه گردد.

بخش دوم
نحوه برداشت و ترسيم نقشه عرصه


براي تهيه نقشه عرصه رعايت موارد زير الزامي است:

 • تهيه و ترسيم نقشه وضع موجود عرصه و چاپ آن درمقياس مناسب (كاغذA4 يا A3)
  تذكر: در برداشت و تهيه نقشه به شكل هندسي و زواياي رئوس جهت محاسبه دقيق مساحت توجه لازم بعمل آيد.

 • تعيين عرض گذرهاي مشرف به ملك و همچنين نام معبر و گذر و درج آنها بر روي نقشه

 • تعيين طول ابعاد باقيمانده ملك پس از اصلاحي(درمواردي كه ملك اصلاحي دارد) باتوضيح اينكه ابتدا طول ابعاد سندي ترسيم ومقدار اصلاحي برروي آن با هاشور مشخص و اصلاحي طول ابعاد باقيمانده با قيد مساحت مشخص گردد.

 • درج مقدار دقيق اصلاحي (درمواردي كه ملك اصلاحي دارد)

 • تطبيق ابعاد و مساحت ملك برابرحدود سندمالكيت و انعكاس موارد اختلاف بين سندمالكيت و موقعيت محل

 • تعيين حد فاصلهاي موجود ملك با مجاورين ودرج آن برروي نقشه عرصه .

 • در صورت مغايرت بين سند مالكيت و وضع موجود ، گواهي نوع مغايرت و نمايش وضع سند و موقعيت محل بر روي نقشه مانند:

  • الف : تبديل ديوار مشترك به ديوار جداگانه و موارد مشابه.

  • ب : عقب نشيني ملك .

  • ج : تعريض گذر و يا اجراي پخ

 • نمايش ميزان تعريضي گذر كه در پايانكار پيش بيني شده و تاكنون در محل اجرا نشده، بر روي نقشه با ذكر طول ابعاد و مساحت

 • نمايش ميزان درز انقطاع و ذكر مساحت آن .

 • ذكر طول ابعاد و شماره پلاكهاي مجاور و شماره پلاك ثبتي در نقشه و گواهي مطابقت وضعيت فعلي مجاورين با پلاكهاي ذكر شده در سند مالكيت و ذكر موارد اختلاف بين سند و محل.

 • نمايش حد فاصل مورد تفكيك با پلاكهاي مجاور و قطعات مورد تفكيكي و قسمتهاي پيراموني

بخش سوم
نحوه برداشت و ترسيم نقشه تفكيكي اعياني


براي تهيه نقشه تفكيكي اعياني رعايت موارد ذيل الزامي است:

 • تهيه و ترسيم نقشه تفكيكي اعياني به تفكيك طبقات و چاپ آن در مقياس مناسب به نحوي که کلیه شکستگیها و طول ابعاد بر روی نقشه مشخص و خوانا باشد. (حتی الامکان در كاغذ A4 يا A3)

 • نمايش محيطي قسمتهاي اختصاصي و مشاعات با ذكر طول ابعاد در هر ضلع و قيد مساحت نظير مساحت آپارتمان، تراس و بالكن اختصاصي و منضمات از قبيل انباري ، پاركينگ و درج مساحت و طول ابعاد تراس و بالكن و ...

 • احتساب ديوار حد فاصل بين بناء مفروزي و مشاعات جزء مساحت بناي مفروزات.

 • تعيين موقعيت مكاني منضمات مفروزي آپارتمانها (شامل انباري ها و پاركينگها) و قسمتهای مکمل
  قطعات تفکیکی و نمايش محل استقرار آنها و قید مساحت و طول اضلاع آنها بر روي نقشه با ذکر نوع كاربري و گواهي رعايت استاندارد لازم جهت پارك خودرو با توجه به نقشه اجرایی و بدون ايجاد مزاحمت براي ديگر مالكين و تعيين ميزان ارتفاع آن قسمت از سطح قطعه تفکیکی كه داراي فضاي غير هم سطح مي باشند و همچنين مشخص نمودن پاركينگهاي مزاحم و پاركينگ و يا پاركينگهايي كه از يكديگر حق عبور دارند.

 • تهيه پلان جداگانه براي نيم طبقه هايي كه داخل در محدوده آپارتمان قرار دارد و تعيين موقعيت و نمايش محيطي آنها در پلان همان طبقه بصورت خط چين و همچنين نمايش موقعيت راه پله مربوط به آن.

 • ترسيم نقشه جداگانه نيم طبقه اي كه خارج از حدود آپارتمان واقع است و جزء متعلقات آپارتمان محسوب مي گردد.

 • ارائه نقشه كليه طبقات بصورت جداگانه براي مواردي كه طبقات تيپ نيستند .

 • مشخص نمودن طول ابعاد ،مساحت و موقعيت مكاني بالكن هاي احداثي در واحد هاي تجاري بر روي نقشه

 • ترسيم نقشه جداگانه براي آپارتمان هاي دوبلكس و چندسطحي و مشخص نمودن قسمتهاي تحتاني و فوقاني و ذكر مساحت كلي آن در قسمت تحتاني .

 • نمايش موقعيت راه پله و پاگردي كه منحصراً مورد استفاده يك آپارتمان است و عملا جزء محدوده آپارتمان مي باشد و در پروانه ساختمان و گواهي پايانكار مساحت آن جزء آپارتمان قيد شده است.

 • ترسيم دسترس هاي اختصاصي به قسمتهاي مشاعي مانند كف نورگير مشاعي

 • تعيين واحد هايي كه به برخي از قسمتهاي مشاعي (مانند بام و حياط ) دسترسي ندارند .

 • نمايش ميزان پيشرفتگي بنا به فضاي حیاط يا گذر

 • نمايش ميزان پيشرفتگي بالكن به فضاي حیاط يا گذر

 • تائيد و گواهی عدم دسترسي ساير طبقات به بالكن هاي غير مسقف و قید مساحت آن با قید موضوع و توصیف آن در توضیحات نقشه .

 • درج طول ابعاد و مساحت دقيق مشاعات و نمایش آن بر روي نقشه شامل : كل عرصه ، نورگيرها ، داكت ها ، راهروهاي اشتراكي ، راه پله ،آسانسور ها ، تاسيسات ، انبارهاي مشاعي ، حياط مشاعي ، پشت بام مشاعي ، درزهاي انقطاع ، رايزرهاي عمومي و كانالهاي كولر ، حياط خلوت ، لابي ، سالن اجتماعات ، قسمتهاي ورزشي ، رفاهي و خدماتي مشاعي مجتمع ها ، سرايداري و ساير قسمتهای مشاعي

 • تعيين موقعيت تراس هايي كه راه عبور جداگانه دارد و سقف بام طبقه زيرين است و تاسيسات روي آن نصب است .

 • نمايش محيطي محل درهاي ورود به قسمت هاي اختصاصي و اشتراكي و همچنين محل درب و پنجره قسمتهاي اختصاصي كه به ساير قسمتهاي اشتراكي و معابر یا فضای آنها باز مي شوند .

 • گواهي مطابقت جمع مساحت قطعات مفروزي و مشاعي با مساحت كل عرصه

 • نمایش فاصله بین پارکینگها با فضاهای ارتباطی مشاعات مانند راهروها ، لابی ها و راه پله ها و آسانسورها و نیز نمایش فاصله بین پارکینگها با ورودی انباریها

 • گواهي مطابقت نقشه تفكيكي تهيه شده با نقشه اجرايي و تائيد رعايت فضاهاي مشاعي پيش بيني شده و عدم تجاوز به مشاعات .

 • نمایش محل ستونها بر روی پلان طبقه ای که پارکینگها در آن قرار دارد.

 • كنترل دقيق مجتمع آپارتماني و رعايت كليه موارد قيد شده و اظهارنظر صريح و شفاف بدون هر گونه ابهام در رابطه با اقدامات انجام شده ، علي الخصوص مساحت مفيد آپارتمانها پس از كسر داكتها و كانالهاي كولر و تأئيد قدرت مانور پاركينگها.

محمد حسن بكائيان
معـــاون امــور امــلاك
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور


 • 0
0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی