پرش به

به انجمن علوم زمین و نقشه ژئومپیا خوش آمدید
میهمانان گرامی عضویت در انجمن تا اطلاع ثانوی باز می باشد. برای استفاده از تمامی امکانات انجمن باید عضو شوید. در صورتی که عضو هستید با اکانت خود وارد شوید. در صورتی که عضو نیستید ، هم اکنون برای عضویت اقدام کنید.
تصویر

کاربرد GIS درارتش

- - - - -

 • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
1 پاسخ برای این موضوع

#1
anahita64

anahita64

  عضو غير فعال

 • عضو انجمن
 • 2 ارسال
کاربرد GIS درارتش

مقدمه :
طراحی عملیات نظامی یک پروسه پیچیده ای است و توسط فرمانده هدایت می شود.
این فرایند تصمیم گیری می تواند توسط توسعه علومی که بر اساس سیستم های ماهرو متخصص نظیر GIS وRS هوشمند شود.
در این مقاله رویکردی بر اساس دانش پایه برای تولید نقشه های موضوعی برای عملیات مختلف ارتش مورد استفاده قرار گرفته است.
یک رویکرد توسعه یافته توانایی جمع آوری نیروبه شکل لایه های اطلاعاتی که ممکن است از تصاویر ماهوارهای ، عکسهای هوایی ، نقشه های توپوگرافی ویا دیگر داده های فرعی تولید شوند را دارد.
در میدان جنگی مدرن امروزه سرعت طرح و زمان اجرای عملیات در درجه اول اهمییت قرار دارد.

قابلیت های GIS :
جمع آوری داده ٬ذخیره ٬بازیابی ٬سازماندهی (مدیریت ) ٬ اتوماتیک سازی ٬ یکپارچه سازی وتجزیه و تحلیل داده هایی که پایه اطلاعاتی برای عملیات دفاعی هستند.


لایه های داده های GIS :
 • داده ها برای مطالعه ابتدا از نقشه های توپوگرافی جمع آوری میشوند
 • در صورت در دسترس نبودن اطلاعات مطمئن از داده های فرضی برای تهیه لایه ها استفاده می شود
 • لایه های داده های بعدی توسط رقومی کردن نقشه های بعدی تهیه میشوند
به روز رسانی داده ها :
 • اطلاعات نقشه ها به روز برای عملیات نظامی ضروری است.
 • تاریخچه زمانی تهیه شده به وسیله ماهواره ها اهمیت دارد.
آنچه نیاز است برای تدرکات و استراتژیک عملیات دفاعی بدانیم :

 اطلاعات مکانی (اطلاعات جغرافیایی)
1. اگاهی از موقعییت جغرافیایی یک سرویس دفاعی را از دیگر سرویسها متمایز می کند.
به عنوان مثال׃
 • دستیابی به موقعییت دشمن
 • دستیابی به موقعییت سربازان خودی:
  بزرگترین خطر برای ارتش آمریکا در خلیج عراقی ها نبودند بلکه هواپیما های خودی آمریکا بودند که بر روی خود بمب می ریختند.
 • محل تجهیزات
نقش GIS :
 • تهیه اطلاعات لازم برای تولید نقشه های دقیق ،مدیریت عملیات نظامی.
 • ذخیره سازی و نمایش دادهای مورد نیاز
 • رقومی سازی داده های جمع آوری شده
 • آگاهی از چگونگی عوارض وتاثیر آنها در جنگ
 • تهیه توپوگرافی منطقه با استفاده از تولیدات رقومی
 • مدل سازی و شبکه سازی تکنیکها در کم کردن هزینه های مازاد.
 • انتخاب بخش های مناسب برای معابر
 • مشخص کردن مسیرها وشهرهای ارتباطی
 • تجدید مهمات *تشخیص موانع بین دو گروه (قابلیت عبور و مرور)
کاربرد GIS :
 • انتخاب محل های مناسب برای پل های شناور برای عبور نیروهای زمینی از مسیرهای آبی
 • انتخاب محل های مناسب برای احداث باند هلیکوپتر
 • موقعیت باند هلیکوپتربه پوشش درخت ،موقعیت خاک و شیب زمین بستگی دارد
 • شناسائی مسیرهای مهم تاکتیکی به منظور حرکت سریع وامن سربازان وتجهیزات
نقش GIS برای تحلیل گران نظامی:
 • طراحی احتمالات حملات
 • طراحی عملیات
 • توجهیه ماموریت
 • صف آرایی
 • تجزیه و تحلیل زمان و مکان استقرار نیروها
 • زمان توزیع تجهیزات
 • تلفیق عکسهای هوایی با داده های جمع آوری شده
 • در کل میتوان گفت دستیابی به اطلاعات موثرو سریع و سازمان دهی شده برای عملیات نظامی
 • شناسایی مسیرهای مهم از جهت تاکتیکی
مسیرهای مهم تاکتیکی:
 • مسیرهائی که به معابر یا پل ها ختم می شوند
 • مسیرهائی که عاری از هر گونه موانع هستند
 • مسیرهائی که در معرض دید مستقیم دشمن نیستند
 • ارائه اطلاعاتی در مورد چگونگی راه ها ٬ پلها٬الگو های ترافیکی وبنادر ساحلی
 • استفاده از نقشه های رقومی جاده های اصلی وفرعی درپیدا کردن مسیرهای جایگزین در صورت مسدود شدن یک مسیر
کاربرد نقشه های رقومی تهیه شده توسط GIS :
تحقیق در موقعییت برای دسترسی به:
 • منبع تامین آب وسوخت
 • نوع خاک منطقه
 • محل مناسب برای پارکینگ وسایل نقلیه
 • تعیین مناطقی که به وسیله دشمن قابل رویت است
علومی که با GIS در ارتباط هستند:
از ابزارفن آوری اطلاعات می توان برای هر مبارزه ای مانند طراحی جنگ ها استفاده کرد.
سنجش از دور ٬ GIS ٬ تکنولوژهای هوش مصنوعی در بالای ابزار GIS قرار گرفته اندکه در کنار یکدیگر میتوانند به طور موثری برای توسعه سیستم های هوشمند برای طراحی و برنامه ریزی جنگ مورد استفاده قرار بگیرند.
این تکنولوژی ها می توانند به طور موثر درفرماندهی، کنترل ،ارتباط مورد استفاده قرار بگیرند.

نقش سنجش از دور:
 • داده های ماهوارهای RSمی تواننددر تولید تعداد عظیمی از نقشه های پوششی٬نقشه های موانع ٬نقشه های شیب زمین مورد استفاده قرار بگیرند.
 • سیستم های دانش پایه برای برنامه ریزی جنگی توسعه داده می شوند که می توانند داده ها را از طریق تماس غیر مستقیم ومحصولات استخراج شده از GISتهیه کنند و دانش بدست آمده را برای کمک به فرایند تصمیم گیری به کار می برد.
شرایط خاکی نقش مهمی در فرایند انتخاب مکانی برای عملیاتهای نظامی مختلف مانند پل٬موقعییت
HELY PAD و...بازی میکند.
فاکتورهایی مانند :مقاومت خاک،رطوبت خاک،برای عملیاتی مانند BIRIDGING ضروری است.


نتیجه:
نگرش دانش پایه برای تفسیر عوارض زمین برای طرح ریزی جنگی مدرن امروزی مفید خواهد بود.
این نگرش تجربه ودانش متخصصین را ترکیب میکند واین را به سربازان در میدان جنگ تحویل میدهد.
 • 0

#2
anahita64

anahita64

  عضو غير فعال

 • عضو انجمن
 • 2 ارسال
کاربرد GIS درارتش

مقدمه :
طراحی عملیات نظامی یک پروسه پیچیده ای است و توسط فرمانده هدایت می شود.
این فرایند تصمیم گیری می تواند توسط توسعه علومی که بر اساس سیستم های ماهرو متخصص نظیر GIS وRS هوشمند شود.
در این مقاله رویکردی بر اساس دانش پایه برای تولید نقشه های موضوعی برای عملیات مختلف ارتش مورد استفاده قرار گرفته است.
یک رویکرد توسعه یافته توانایی جمع آوری نیروبه شکل لایه های اطلاعاتی که ممکن است از تصاویر ماهوارهای ، عکسهای هوایی ، نقشه های توپوگرافی ویا دیگر داده های فرعی تولید شوند را دارد.
در میدان جنگی مدرن امروزه سرعت طرح و زمان اجرای عملیات در درجه اول اهمییت قرار دارد.

قابلیت های GIS :
جمع آوری داده ٬ذخیره ٬بازیابی ٬سازماندهی (مدیریت ) ٬ اتوماتیک سازی ٬ یکپارچه سازی وتجزیه و تحلیل داده هایی که پایه اطلاعاتی برای عملیات دفاعی هستند.


لایه های داده های GIS :
 • داده ها برای مطالعه ابتدا از نقشه های توپوگرافی جمع آوری میشوند
 • در صورت در دسترس نبودن اطلاعات مطمئن از داده های فرضی برای تهیه لایه ها استفاده می شود
 • لایه های داده های بعدی توسط رقومی کردن نقشه های بعدی تهیه میشوند
به روز رسانی داده ها :
 • اطلاعات نقشه ها به روز برای عملیات نظامی ضروری است.
 • تاریخچه زمانی تهیه شده به وسیله ماهواره ها اهمیت دارد.
آنچه نیاز است برای تدرکات و استراتژیک عملیات دفاعی بدانیم :

 اطلاعات مکانی (اطلاعات جغرافیایی)
1. اگاهی از موقعییت جغرافیایی یک سرویس دفاعی را از دیگر سرویسها متمایز می کند.
به عنوان مثال׃
 • دستیابی به موقعییت دشمن
 • دستیابی به موقعییت سربازان خودی:
  بزرگترین خطر برای ارتش آمریکا در خلیج عراقی ها نبودند بلکه هواپیما های خودی آمریکا بودند که بر روی خود بمب می ریختند.
 • محل تجهیزات
نقش GIS :
 • تهیه اطلاعات لازم برای تولید نقشه های دقیق ،مدیریت عملیات نظامی.
 • ذخیره سازی و نمایش دادهای مورد نیاز
 • رقومی سازی داده های جمع آوری شده
 • آگاهی از چگونگی عوارض وتاثیر آنها در جنگ
 • تهیه توپوگرافی منطقه با استفاده از تولیدات رقومی
 • مدل سازی و شبکه سازی تکنیکها در کم کردن هزینه های مازاد.
 • انتخاب بخش های مناسب برای معابر
 • مشخص کردن مسیرها وشهرهای ارتباطی
 • تجدید مهمات *تشخیص موانع بین دو گروه (قابلیت عبور و مرور)
کاربرد GIS :
 • انتخاب محل های مناسب برای پل های شناور برای عبور نیروهای زمینی از مسیرهای آبی
 • انتخاب محل های مناسب برای احداث باند هلیکوپتر
 • موقعیت باند هلیکوپتربه پوشش درخت ،موقعیت خاک و شیب زمین بستگی دارد
 • شناسائی مسیرهای مهم تاکتیکی به منظور حرکت سریع وامن سربازان وتجهیزات
نقش GIS برای تحلیل گران نظامی:
 • طراحی احتمالات حملات
 • طراحی عملیات
 • توجهیه ماموریت
 • صف آرایی
 • تجزیه و تحلیل زمان و مکان استقرار نیروها
 • زمان توزیع تجهیزات
 • تلفیق عکسهای هوایی با داده های جمع آوری شده
 • در کل میتوان گفت دستیابی به اطلاعات موثرو سریع و سازمان دهی شده برای عملیات نظامی
 • شناسایی مسیرهای مهم از جهت تاکتیکی
مسیرهای مهم تاکتیکی:
 • مسیرهائی که به معابر یا پل ها ختم می شوند
 • مسیرهائی که عاری از هر گونه موانع هستند
 • مسیرهائی که در معرض دید مستقیم دشمن نیستند
 • ارائه اطلاعاتی در مورد چگونگی راه ها ٬ پلها٬الگو های ترافیکی وبنادر ساحلی
 • استفاده از نقشه های رقومی جاده های اصلی وفرعی درپیدا کردن مسیرهای جایگزین در صورت مسدود شدن یک مسیر
کاربرد نقشه های رقومی تهیه شده توسط GIS :
تحقیق در موقعییت برای دسترسی به:
 • منبع تامین آب وسوخت
 • نوع خاک منطقه
 • محل مناسب برای پارکینگ وسایل نقلیه
 • تعیین مناطقی که به وسیله دشمن قابل رویت است
علومی که با GIS در ارتباط هستند:
از ابزارفن آوری اطلاعات می توان برای هر مبارزه ای مانند طراحی جنگ ها استفاده کرد.
سنجش از دور ٬ GIS ٬ تکنولوژهای هوش مصنوعی در بالای ابزار GIS قرار گرفته اندکه در کنار یکدیگر میتوانند به طور موثری برای توسعه سیستم های هوشمند برای طراحی و برنامه ریزی جنگ مورد استفاده قرار بگیرند.
این تکنولوژی ها می توانند به طور موثر درفرماندهی، کنترل ،ارتباط مورد استفاده قرار بگیرند.

نقش سنجش از دور:
 • داده های ماهوارهای RSمی تواننددر تولید تعداد عظیمی از نقشه های پوششی٬نقشه های موانع ٬نقشه های شیب زمین مورد استفاده قرار بگیرند.
 • سیستم های دانش پایه برای برنامه ریزی جنگی توسعه داده می شوند که می توانند داده ها را از طریق تماس غیر مستقیم ومحصولات استخراج شده از GISتهیه کنند و دانش بدست آمده را برای کمک به فرایند تصمیم گیری به کار می برد.
شرایط خاکی نقش مهمی در فرایند انتخاب مکانی برای عملیاتهای نظامی مختلف مانند پل٬موقعییت
HELY PAD و...بازی میکند.
فاکتورهایی مانند :مقاومت خاک،رطوبت خاک،برای عملیاتی مانند BIRIDGING ضروری است.


نتیجه:
نگرش دانش پایه برای تفسیر عوارض زمین برای طرح ریزی جنگی مدرن امروزی مفید خواهد بود.
این نگرش تجربه ودانش متخصصین را ترکیب میکند واین را به سربازان در میدان جنگ تحویل میدهد.
 • 0
0 کاربر در حال خواندن این موضوع است

0 کاربر، 0 مهمان و 0 عضو مخفی